A Centre for Children and Young People with Disabilities

A Centre for Children and Young People with Disabilities

#DynamicallyDifferent

Vacancies/ Swyddi Gwag

We currently have the following vacancies at Dynamic Centre for Children and Young People with Disabilities:

Ar hyn o bryd mae gennym y swyddi gwag canlynol yn y Ganolfan Dynamic ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau:

Please click on the link for each role to find out more.

Cliciwch ar y ddolen ar gyfer pob rôl i ddarganfod mwy.

If you would like any further information or would like a chat about any of the current vacancies please contact Laura Williams – Charity Manager on 01978 263656

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech gael sgwrs am unrhyw un o’r swyddi gwag presennol, cysylltwch â Laura Williams – Rheolwr Elusen ar 01978 263656.