VACANCY – Dynamic Futures Health and Wellbeing Project Worker / Gweithiwr Prosiect Iechyd a Ffyniant Dynamic i’r Dyfodol

The Trustees of Dynamic are looking to recruit:

Dynamic Futures Health and Wellbeing Project Worker

35 hrs per week

£19,000 per annum (3 Year Funding Stream)

Based at Rhosddu, Wrexham

Dynamic are looking for an enthusiastic, experienced individual who is committed to supporting disabled young people achieve their aspirations as they transition to adulthood. We are also looking for someone who will have a focus on health and wellbeing, showcasing the correlation between positive mental health, well-being and physical health.

It is essential that the applicant has good time management skills, can work calmly under pressure whilst being proactive, flexible, reliable and professional at all times.

Applications and further information available from the Dynamic Office:

Bradbury House, 23 Salisbury Rd Wrexham LL13 7AS

 01978 263656

carol.gardner@dynamicwrexham.org.uk

 Closing date for applications is Friday, 18th October 2019

Mae Ymddiriedolwyr Dynamic yn bwriadu recriwtio:

Gweithiwr Prosiect Iechyd a Ffyniant Dynamic i’r Dyfodol

35 awr yr wythnos

£19,000 y flwyddyn ( Nawdd ariannol am 3 blynedd)

Canolfan yn Rhosddu, Wrecsam

Mae Dynamic yn chwilio am berson brwdfrydig a phrofiadol sy’n meddu ar gymwysterau profedig o fod wedi ymdrin â holl agweddau ar ofynion cydlynu prosiect a chefnogi ac arolygu staff a gwirfoddolwyr. 

Rydyn ni hefyd yn chwilio am rywun sy’n gallu helpu Dynamic i adael etifeddiaeth barhaol ar gyfer pobl ifanc yn ystod eu cyfnod trawsnewidiol i fyd oedolion trwy greu menter gymdeithasol.

Mae’n hanfodol fod gan yr ymgeisydd brofiad rheoli ac arolygu, sgiliau rheolaeth  amseru da, yn gallu gweithio dan bwysau heb gynhyrfu, yn broactif, yn hyblyg, dibynadwy a phroffesiynol bob amser.

Ceisiadau a rhagor o fanylion ar gael o

Swyddfa Dynamic:

Bradbury House, 23 Ffordd Salisbury,

Wrecsam LL13 7AS

01978 263656

carol.gardner@dynamicwrexham.org.uk

Dyddiad cau i’r ceisiadau  yw dydd Gwener, 18 Hydref 2019